Katarzyna Stępniewska | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Katarzyna Stępniewska

Tytuł: 
Strategie jesiennej wędrówki rokitniczki (Acrocephalus schoenobaenus) i trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) na południowo-wschodnim szlaku migracyjnym
Promotor: 
prof. dr hab. Przemysław Busse
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

17 października 2008