Informacje ogólne | Wydział Biologii

Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii

 

OBSZAR WIEDZY:     Obszar nauk przyrodniczych

DZIEDZINA:                Nauki biologiczne

DYSCYPLINA:            Biologia

DYSCYPLINA:            Ekologia

DYSCYPLINA:            Mikrobiologia

 

Wydział Biologii jest jedyną jednostką Uniwersytetu Gdańskiego prowadzącą studia doktoranckie w dyscyplinach: Biologia, Ekologia i Mikrobiologia. W prowadzeniu zajęć dydaktycznych uczestniczą samodzielni pracownicy naukowi Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, którzy odpowiadają za indywidualne autorskie programy studiów doktoranckich. 

Rozprawa doktorska może być przygotowywana z następujących zagadnień pod opieką naukową promotorów posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego:

BIOLOGIA
 
prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz Cytologia, botanika
prof. dr hab. Martin Kukwa Taksonomia i geografia roślin i grzybów
prof. dr hab. Antoni Rokicki Parazytologia, zoologia morska
prof. dr hab. Ryszard Szadziewski Entomologia, paleontologia
prof. dr hab. Dariusz Szlachetko Taksonomia i geografia roślin
prof. dr hab. Zbigniew Tukaj Fizjologia i biochemia roślin, biotechnologia roślin
prof. dr hab. Marek Ziętara Ewolucja molekularna, taksonomia molekularna
prof. UG, dr hab. Andrzej Borman Fizjologia zwierząt, neurobiologia
prof. UG, dr hab. Wojciech Giłka Entomologia, taksonomia, paleontologia
prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz Biologia molekularna
prof. UG, dr hab. Joanna Izdebska Akaroentomologia, parazytologia
prof. UG, dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka Biologia molekularna
prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć Fizjologia zwierząt, neurofizjologia, neurobiologia
prof. UG, dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno Cytologia, embriologia roślin, botanika
prof. UG, dr hab. Danuta Lewandowska Fizjologia zwierząt, neurobiologia, neurofizjologia,  psychoneuroimmunologia
prof. UG, dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont Taksonomia i geografia roślin
prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski Taksonomia i geografia roślin
prof. UG, dr hab. Jerzy Sell Genetyka
prof. UG, Jacek Szwedo Entomologia, taksonomia, filogenetyka, paleobiologia
dr hab. Iwona Głażewska Genetyka populacji
dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik Biologia molekularna, biochemia, mikrobiologia
dr hab. Hanna Margońska Taksonomia, ekologia i geografia roślin
dr hab. Magdalena Narajczyk Biologia molekularna
dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska Fizjologia zwierząt, neurofizjologia, neurobiologia
dr hab. Leszek Rolbiecki Parazytologia
   
EKOLOGIA
 
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa Paleoekologia, archeobotanika, geografia roślin
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner Ekologia, etologia, ekofizjologia, wędrówki ptaków
prof. dr hab. Tadeusz Namiotko Ekologia bezkręgowców, hydrobiologia
prof. dr hab. Lech Stempniewicz Ekologia i etologia kręgowców
prof. dr hab. Józef Szmeja Ekologia roślin, hydrobiologia
prof. UG, dr hab. Monika Badura Paleoekologia, archeobotanika
prof. UG, dr hab. Dariusz Jakubas Ekologia, etologia, ekofizjologia, wędrówki ptaków
prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas Ekologia, etologia, ekofizjologia, wędrówki ptaków
dr hab. Magdalena Remisiewicz Ekologia, etologia, wędrówki ptaków
   
MIKROBIOLOGIA
 
prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski Mikrobiologia, biologia molekularna
prof. dr hab. Barbara Lipińska Mikrobiologia, biologia molekularna, biochemia
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Mikrobiologia, genetyka molekularna
prof. UG, dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska Mikrobiologia, biologia molekularna, biochemia
prof. UG, dr hab. Ewa Laskowska Mikrobiologia, biologia molekularna, biochemia
prof. UG, dr hab. Marcin Łoś Mikrobiologia, biologia molekularna
prof. UG, dr hab. Marian Sęktas Mikrobiologia, biologia molekularna
prof. UG, dr hab. Joanna Skórko-Glonek Mikrobiologia, biologia molekularna, biochemia
prof. UG, dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz Mikrobiologia, biologia molekularna
dr hab. Iwona Mruk Mikrobiologia, biologia molekularna
dr hab. Katarzyna Potrykus Mikrobiologia, biologia molekularna
   
 
 
prof. dr hab. Artur Świergiel Fizjologia zwierząt, neurobiologia
prof. UG, dr hab. Stefan Tukaj Biologia molekularna
dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka Biologia molekularna

 

Kierownik

dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG 

ksdbem@biol.ug.edu.pl

 

Obsługa administracyjna

Dziekanat Główny
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
pok. C/204  tel.:(58) 523 60 08


mgr Anita Hetmańska

anita.hetmanska@biol.ug.edu.pl

 

Poniedziałek 900-1330

Wtorek 900-1330

Środa nieczynne

Czwartek 900-1330

Piątek nieczynne

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 stycznia 2017 roku, 9:40