Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki | Wydział Biologii