Stopnie naukowe doktora | Wydział Biologii

Stopnie naukowe doktora

 

2017

Grzegorz Marek Cech

Tytuł: Wpływ delecji genu hfq bakterii Escherichia coli na regulację replikacji DNA oraz na rozwój bakteriofaga P1vir
Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, dr hab. Mikołaj Olejniczak, prof. UAM

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 maja 2017 roku, 11:08