Godziny konsultacji | Wydział Biologii

Godziny konsultacji

Konsultacje pracowników i doktorantów Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii

w semestrze LETNI w roku akademickim 2016/2017

pracownik konsultacje * pokój
prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz poniedziałek 12:00-14:00 A/245
dr Sylwia Barańska środa 11:00-13:00 A/246
dr med. Lidia Boss wtorek 11:15-13:15 A/214
dr Barbara Kędzierska wtorek 11:00-13:00 A/246
mgr Maciej Dylewski czwartek 11:00-13:00 A/100
mgr Klaudyna Krause wtorek 8:00-10:00 A/236
mgr Joanna Morcinek-Orłowska środa 11.00-12.00, czwartek 9.00-10.00 B/216
mgr Marta Sadowska wtorek 8:00-10:00 A/236
mgr Michał Sobala czwartek 9.00-11.00 A/100

* UWAGA! Konsultacje z pracownikami i doktorantami Katedry proszę umawiać/potwierdzać drogą mailową (adresy są dostępne na stronie Wydziału Biologii)

Funkcje opiekunów merytoryczno-dydaktycznych dla Biologii II-stopnia w Katedrze Genetyki Molekularnej Bakterii pełnią poszczególni opiekunowie prac magisterskich

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 marca 2017 roku, 11:38