Komisje Wydziałowe | Wydział Biologii

Komisje Wydziałowe

Konwent Godności Honorowych Wydziału Biologii

 
 • Dziekan – prof. dr hab. Włodzimierz Meissner– przewodniczący
 • prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
 • prof. dr hab. Marek Ziętara
 

Wydziałowa Komisja do oceny merytorycznej rozliczania środków na działalność statutową (utrzymanie potencjału badawczego)

 

 • prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
 • prof. dr hab. Marek Ziętara
 • dr hab. Katarzyna Potrykus
 

Wydziałowa Komisji ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców

 

 • prof. dr hab. Józef Szmeja - przewodniczący
 • prof. dr hab. Martin Kukwa
 • dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG
 • dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG
 • dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
 • dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka
 
 

Rada Programowa Kierunku Biologia

 

 • dr Elżbieta Kaczorowska - przewodnicząca
 • dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG
 • dr hab. Anna Aksmann
 • dr hab. Beata Furmanek-Blaszk
 • dr hab. Leszek Rolbiecki
 • dr hab. Piotr Rutkowski
 • dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas
 • dr Krzysztof Banaś
 • dr Wojciech Glac
 • dr Marcin Górniak
 • dr Beata Guzow-Krzemińska
 • dr Joanna Rojek
 • dr Anna Wysocka 
 • Mateusz Kaszubski
 • Daria Lajn
 

Rada Programowa Kierunku Biologia medyczna

 

 • dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG – przewodnicząca 
 • dr hab. Andrzej Borman, prof. UG
 • dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG
 • dr hab. Iwona Mruk
 • dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska
 • dr hab. Leszek Rolbiecki
 • dr Ewa Piotrowska
 • dr n. med. Joanna Renke
 • mgr Kacper Ptaszek 
 • Łukasz Grabowski 
 • Magda Wielewska
 

Rada Programowa Kierunku Waloryzacja i Zarządzanie Zasobami Przyrody

 

 • dr Krzysztof Banaś - przewodniczący
 • dr hab. Magdalena Remisiewicz
 • dr hab. Piotr Rutkowski 
 • dr Przemysław Baranow
 • dr Sławomira Fryderyk
 • dr Dorota Kidawa 
 • Karolina Borowska
 • Barbara Faltynowska
 • Paulina Kraszewska
 
 

Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału Biologii

 

 • dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
 • dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG
 • dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 

 • dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG – Przewodnicząca
 • dr Iwona Majcher
 • dr Ryta Suska-Wróbel
 • dr Joanna Święta-Musznicka
 
 

Komisja ds. Promocji i Współpracy z Pracodawcami

 

 • dr Dorota Myślińska - przewodnicząca Komisji
 • dr Krystyna Burkiewicz
 • dr Anna Kaczorowska
 • dr Agnieszka Kowalkowska
 • dr Elżbieta Sontag
 • dr Katarzyna Żółkoś
 • mgr Łukasz Labudda
 • mgr Mateusz Puchalski
 

Komisja ds. Wniosków o Nagrodę Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 • dr Agnieszka Baścik-Remisiewicz
 • dr Rafał Chmara
 • dr Barbara Kędzierska
 
 

Wydziałowa Komisja ds. opracowania zasad przyznawania nagród dla najlepszych absolwentów

 

 • dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG
 • dr Sylwia Barańska
 • dr Wojciech Glac
 
 

Komisja ds. Wniosków o Nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich

 

 • prof. dr hab. Marek Ziętara
 • dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG
 • dr hab. Magdalena Remisiewicz
 
 

Komisja ds. opracowania regulaminu konkursów o Nagrody Dziekana Wydziału Biologii za osiągnięcia naukowe

 

 • dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno 
 • dr hab. Katarzyna Potrykus 
 • dr Adrian Zwolicki
 
 

Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Biologii

 

 • Kierownik Studiów Doktoranckich jako Przewodniczący
 • dr hab. Monika Badura, prof. UG
 • dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska
 • mgr Kacper Ptaszek
 

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 

 • Dziekan jako przewodniczący
 • prof. dr hab. Tadeusz Namiotko
 • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
 • Pani dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG 
 • dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG 

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

 

 • mgr Łukasz Labudda
 • mgr Monika Rezulak
 • mgr Karolina Sawiuk
 • mgr Aneta Szczepańska.
 

Komisja ds. Reformy Studiów Doktoranckich

 

 • dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG – Przewodnicząca
 • dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG  
 • dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG   
 • dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik 
 • mgr Anna Krajewska
 • mgr Kacper Ptaszek
 
 

 

Wydziałowe komisje doktorskie (do 30.09.2017)

KB I Nauki biologiczne – biologia I

 1. prof. dr hab. Kukwa Martin - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Kaczorowski Tadeusz
 3. prof. dr hab. Latałowa Małgorzata
 4. prof. dr hab. Lipińska Barbara
 5. prof. dr hab. Stempniewicz Lech
 6. prof. dr hab. Tukaj Zbigniew
 7. prof. dr hab. Węgrzyn Grzegorz
 8. prof. dr hab. Ziętara Marek
 9. dr hab. Badura Monika, prof. UG
 10. dr hab. Borman Andrzej, prof. UG
 11. dr hab. Izdebska Joanna, prof. UG
 12. dr hab. Jakóbkiewicz-Banecka Joanna, prof. UG
 13. dr hab. Kędzierska-Mieszkowska Sabina, prof. UG
 14. dr hab. Kozieradzka-Kiszkurno Małgorzata, prof. UG
 15. dr hab. Lewandowska Danuta, prof. UG
 16. dr hab. Łoś Marcin, prof. UG         
 17. dr hab. Sell Jerzy, prof. UG
 18. dr hab. Szwedo Jacek, prof. UG
 19. dr hab. Wojczulanis-Jakubas Katarzyna, prof. UG
 20. dr hab. Kuczyńska-Wiśnik Dorota
 21. dr hab. Mruk Iwona 
 22. dr hab. Potrykus Katarzyna
 23. dr hab. Remisiewicz Magdalena
 24. dr hab. Rutkowski Piotr

KB II Nauki biologiczne – biologia II

 1. dr hab. Rolbiecki Leszek - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Bohdanowicz Jerzy
 3. prof. dr hab. Meissner Włodzimierz
 4. prof. dr hab. Namiotko Tadeusz
 5. prof. dr hab. Szadziewski Ryszard
 6. prof. dr hab. Szalewska-Pałasz Agnieszka
 7. prof. dr hab. Szlachetko Dariusz
 8. prof. dr hab. Szmeja Józef
 9. prof. dr hab. Świergiel Artur
 10. dr hab. Giłka Wojciech, prof. UG
 11. dr hab. Herman-Antosiewicz Anna, prof. UG
 12. dr hab. Jakubas Dariusz, prof. UG
 13. dr hab. Jurkowlaniec-Kopeć Edyta, prof. UG
 14. dr hab. Laskowska Ewa, prof. UG
 15. dr hab. Mytnik-Ejsmont Joanna, prof. UG
 16. dr hab. Sęktas Marian, prof. UG
 17. dr hab. Skórko-Glonek Joanna, prof. UG
 18. dr hab. Tukaj Stefan, prof. UG
 19. dr hab. Furmanek-Blaszk Beata
 20. dr hab. Głażewska Iwona
 21. dr hab. Margońska Hanna
 22. dr hab. Narajczyk Magdalena
 23. dr hab. Orzeł-Gryglewska Jolanta
 24. dr hab. Słomińska-Wojewódzka Monika

KE Nauki biologiczne – ekologia

 1. prof. dr hab. Namiotko Tadeusz – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Bohdanowicz Jerzy
 3. prof. dr hab. Kukwa Martin
 4. prof. dr hab. Latałowa Małgorzata
 5. prof. dr hab. Meissner Włodzimierz
 6. prof. dr hab. Stempniewicz Lech
 7. prof. dr hab. Szadziewski Ryszard
 8. prof. dr hab. Szlachetko Dariusz
 9. prof. dr hab. Szmeja Józef
 10. prof. dr hab. Ziętara Marek
 11. dr hab. Badura Monika, prof. UG
 12. dr hab. Giłka Wojciech, prof. UG
 13. dr hab. Izdebska Joanna, prof. UG
 14. dr hab. Jakubas Dariusz, prof. UG
 15. dr hab. Mytnik-Ejsmont Joanna, prof. UG
 16. dr hab. Sell Jerzy, prof. UG
 17. dr hab. Szwedo Jacek, prof. UG
 18. dr hab. Wojczulanis-Jakubas Katarzyna, prof. UG
 19. dr hab. Głażewska Iwona
 20. dr hab. Margońska Hanna
 21. dr hab. Remisiewicz Magdalena
 22. dr hab. Rolbiecki Leszek
 23. dr hab. Rutkowski Piotr

KM Nauki biologiczne – mikrobiologia

 1. dr hab. Mruk Iwona - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Kaczorowski Tadeusz
 3. prof. dr hab. Lipińska Barbara
 4. prof. dr hab. Szalewska-Pałasz Agnieszka
 5. prof. dr hab. Świergiel Artur
 6. prof. dr hab. Tukaj Zbigniew
 7. prof. dr hab. Węgrzyn Grzegorz
 8. dr hab. Borman Andrzej, prof. UG
 9. dr hab. Jakóbkiewicz-Banecka Joanna, prof. UG
 10. dr hab. Jurkowlaniec-Kopeć Edyta, prof. UG
 11. dr hab. Kędzierska-Mieszkowska Sabina, prof. UG
 12. dr hab. Kozieradzka-Kiszkurno Małgorzata, prof. UG
 13. dr hab. Herman-Antosiewicz Anna, prof. UG
 14. dr hab. Laskowska Ewa, prof. UG
 15. dr hab. Lewandowska Danuta, prof. UG
 16. dr hab. Łoś Marcin prof. UG       
 17. dr hab. Sęktas Marian, prof. UG
 18. dr hab. Skórko-Glonek Joanna, prof. UG
 19. dr hab. Tukaj Stefan, prof. UG
 20. dr hab. Furmanek-Blaszk Beata
 21. dr hab. Kuczyńska-Wiśnik Dorota
 22. dr hab. Narajczyk Magdalena
 23. dr hab. Orzeł-Gryglewska Jolanta
 24. dr hab. Potrykus Katarzyna
 25. dr hab. Słomińska-Wojewódzka Monika

 

Biologia

Ekologia
 
Mikrobiologia
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 lipca 2017 roku, 9:26