Komisje Wydziałowe | Wydział Biologii

Komisje Wydziałowe

Komisja do spraw Oceny Nauczycieli Akademickich (na kadencję)

 

 • Dziekan jako przewodniczący
 • Pan prof. dr hab. Tadeusz Namiotko
 • Pani prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
 • Pani dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
 • Pan dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG
   

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (na kadencję)

 

 • Pani dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG – Przewodnicząca
 • Pani dr Ryta Suska-Wróbel
 • Pani dr Joanna Święta-Musznicka
 • Pani dr Iwona Majcher
 •  
   

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna, do spraw socjalnych (na rok akad. 2016/2017)

 

 • Pan mgr Łukasz Labudda
 • Pani mgr Monika Rezulak
 • Pani mgr Karolina Sawiuk
 • Pani mgr Aneta Szczepańska
   

 

Komisja ds. Reformy Studiów Doktoranckich

 

 • Pani dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG – Przewodnicząca
 • Pani dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG
 • Pan dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG
 • Pani dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik
 • Pani mgr Anna Krajewska
 • Pan mgr Kacper Ptaszek
   


 

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia I (na kadencję)

 

 • Pan dr Krzysztof Banaś – Przewodniczący
 • Pani dr hab. Magdalena Remisiewicz
 • Pan dr Przemysław Baranow
 • Pan dr hab. Piotr Rutkowski
 • Pani dr Dorota Kidawa
 • Pani dr Sławomira Fryderyk
 • Pani Karolina Borowska
 • Pani Barbara Fałtynowska
 • Pani Paulina Kraszewska
   


 

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia II (na kadencję)

 

 • Pani dr Beata Guzow-Krzemińska – Przewodnicząca
 • Pani dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG
 • Pani dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG
 • Pan dr hab. Leszek Rolbiecki
 • Pani dr Anna Wysocka
 • Pani dr Joanna Rojek
 • Pani dr Anna Aksmann
 • Pani dr Beata Furmanek-Blaszk
 • Pan dr Wojciech Glac
 • Pan dr Marcin Górniak
 • Pan Mateusz Kaszubski
 • Pani Daria Lajn
 • Pani Marta Janiak
   


 

Wydziałowa Komisja ds. Promocji i Współpracy z Pracodawcami (na kadencję)

 

 • Pani dr Dorota Myślińska – Przewodnicząca
 • Pani dr Elżbieta Sontag
 • Pani dr Katarzyna Żółkoś
 • Pani dr Anna Kaczorowska
 • Pani dr Agnieszka Kowalkowska
 • Pani dr Krystyna Burkiewicz
 • Pan mgr Mateusz Puchalski
   


 

Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Biologii (na kadencję)

 

 • Kierownik Studiów Doktoranckich jako Przewodniczący
 • Pani dr hab. Monika Badura, prof. UG
 • Pani dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska
 • Pan mgr Kacper Ptaszek
   

 

 

Wydziałowe komisje doktorskie

KB I Nauki biologiczne – biologia I

 1. prof. dr hab. Kukwa Martin - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Kaczorowski Tadeusz
 3. prof. dr hab. Latałowa Małgorzata
 4. prof. dr hab. Lipińska Barbara
 5. prof. dr hab. Stempniewicz Lech
 6. prof. dr hab. Tukaj Zbigniew
 7. prof. dr hab. Węgrzyn Grzegorz
 8. prof. dr hab. Ziętara Marek
 9. dr hab. Badura Monika, prof. UG
 10. dr hab. Borman Andrzej, prof. UG
 11. dr hab. Izdebska Joanna, prof. UG
 12. dr hab. Jakóbkiewicz-Banecka Joanna, prof. UG
 13. dr hab. Kędzierska-Mieszkowska Sabina, prof. UG
 14. dr hab. Kozieradzka-Kiszkurno Małgorzata, prof. UG
 15. dr hab. Lewandowska Danuta, prof. UG
 16. dr hab. Łoś Marcin, prof. UG         
 17. dr hab. Sell Jerzy, prof. UG
 18. dr hab. Szwedo Jacek, prof. UG
 19. dr hab. Wojczulanis-Jakubas Katarzyna, prof. UG
 20. dr hab. Kuczyńska-Wiśnik Dorota
 21. dr hab. Mruk Iwona 
 22. dr hab. Potrykus Katarzyna
 23. dr hab. Remisiewicz Magdalena
 24. dr hab. Rutkowski Piotr

KB II Nauki biologiczne – biologia II

 1. dr hab. Rolbiecki Leszek - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Bohdanowicz Jerzy
 3. prof. dr hab. Meissner Włodzimierz
 4. prof. dr hab. Namiotko Tadeusz
 5. prof. dr hab. Szadziewski Ryszard
 6. prof. dr hab. Szalewska-Pałasz Agnieszka
 7. prof. dr hab. Szlachetko Dariusz
 8. prof. dr hab. Szmeja Józef
 9. prof. dr hab. Świergiel Artur
 10. dr hab. Giłka Wojciech, prof. UG
 11. dr hab. Herman-Antosiewicz Anna, prof. UG
 12. dr hab. Jakubas Dariusz, prof. UG
 13. dr hab. Jurkowlaniec-Kopeć Edyta, prof. UG
 14. dr hab. Laskowska Ewa, prof. UG
 15. dr hab. Mytnik-Ejsmont Joanna, prof. UG
 16. dr hab. Sęktas Marian, prof. UG
 17. dr hab. Skórko-Glonek Joanna, prof. UG
 18. dr hab. Tukaj Stefan, prof. UG
 19. dr hab. Furmanek-Blaszk Beata
 20. dr hab. Głażewska Iwona
 21. dr hab. Margońska Hanna
 22. dr hab. Narajczyk Magdalena
 23. dr hab. Orzeł-Gryglewska Jolanta
 24. dr hab. Słomińska-Wojewódzka Monika

KE Nauki biologiczne – ekologia

 1. prof. dr hab. Namiotko Tadeusz – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Bohdanowicz Jerzy
 3. prof. dr hab. Kukwa Martin
 4. prof. dr hab. Latałowa Małgorzata
 5. prof. dr hab. Meissner Włodzimierz
 6. prof. dr hab. Stempniewicz Lech
 7. prof. dr hab. Szadziewski Ryszard
 8. prof. dr hab. Szlachetko Dariusz
 9. prof. dr hab. Szmeja Józef
 10. prof. dr hab. Ziętara Marek
 11. dr hab. Badura Monika, prof. UG
 12. dr hab. Giłka Wojciech, prof. UG
 13. dr hab. Izdebska Joanna, prof. UG
 14. dr hab. Jakubas Dariusz, prof. UG
 15. dr hab. Mytnik-Ejsmont Joanna, prof. UG
 16. dr hab. Sell Jerzy, prof. UG
 17. dr hab. Szwedo Jacek, prof. UG
 18. dr hab. Wojczulanis-Jakubas Katarzyna, prof. UG
 19. dr hab. Głażewska Iwona
 20. dr hab. Margońska Hanna
 21. dr hab. Remisiewicz Magdalena
 22. dr hab. Rolbiecki Leszek
 23. dr hab. Rutkowski Piotr

KM Nauki biologiczne – mikrobiologia

 1. dr hab. Mruk Iwona - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Kaczorowski Tadeusz
 3. prof. dr hab. Lipińska Barbara
 4. prof. dr hab. Szalewska-Pałasz Agnieszka
 5. prof. dr hab. Świergiel Artur
 6. prof. dr hab. Tukaj Zbigniew
 7. prof. dr hab. Węgrzyn Grzegorz
 8. dr hab. Borman Andrzej, prof. UG
 9. dr hab. Jakóbkiewicz-Banecka Joanna, prof. UG
 10. dr hab. Jurkowlaniec-Kopeć Edyta, prof. UG
 11. dr hab. Kędzierska-Mieszkowska Sabina, prof. UG
 12. dr hab. Kozieradzka-Kiszkurno Małgorzata, prof. UG
 13. dr hab. Herman-Antosiewicz Anna, prof. UG
 14. dr hab. Laskowska Ewa, prof. UG
 15. dr hab. Lewandowska Danuta, prof. UG
 16. dr hab. Łoś Marcin prof. UG       
 17. dr hab. Sęktas Marian, prof. UG
 18. dr hab. Skórko-Glonek Joanna, prof. UG
 19. dr hab. Tukaj Stefan, prof. UG
 20. dr hab. Furmanek-Blaszk Beata
 21. dr hab. Kuczyńska-Wiśnik Dorota
 22. dr hab. Narajczyk Magdalena
 23. dr hab. Orzeł-Gryglewska Jolanta
 24. dr hab. Potrykus Katarzyna
 25. dr hab. Słomińska-Wojewódzka Monika

 

Biologia

Ekologia
 
Mikrobiologia
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 maja 2017 roku, 7:53