Zarządzenia Dziekana Wydziału Biologii | Wydział Biologii

Zarządzenia Dziekana Wydziału Biologii

  • Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego nr 1-2016 w sprawie określenia zasad podziału środków na działalność statutową jednostek ogólnowydziałowych dostępne jest w pliku PDF

 

  • Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii 1-2015 zmieniające Zarządzenie 2-2013 w sprawie określenia zasad podziału środków na działalność statutową dostępne jest w pliku PDF (załącznik w pliku DOC)

 

  • Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii 5-2014 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego dostępne jest w pliku PDF

 

  • Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich dostępne jest w pliku PDF

 

  • Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad i procedur doskonalenia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego dostępne w pliku PDF 

 

  • Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych w przejazdach krajowych dostępne w pliku PDF

 

  • Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii 4-2014 w sprawie zmiany zarządzenia Dziekana WB 3-2013 w sprawie elektronicznych protokołów zaliczenia przedmiotu dostępne w pliku PDF

 

  • Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii 1-2014 w sprawie zasad wykorzystania części kosztów pośrednich w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych dostępne w pliku PDF
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 listopada 2016 roku, 10:02