Marta Agata Nietrzeba | Wydział Biologii

Marta Agata Nietrzeba

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2013 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Marta Agata Nietrzeba

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział neurohormonów przysadkowych wazotocyny argininowej i  izotocyny w procesie zmiany płci i zachowań seksualnych molinezji ostroustej (Poecilia sphenops)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Kulczykowska

Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Popek, prof. dr hab. Edward Skorkowski

Dyplom nr 3648.


Gdańsk, 10 czerwca 2013 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie78.49 KB