Krystian Piotr Cydzik | Wydział Biologii

Krystian Piotr Cydzik

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2013 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Krystian Piotr Cydzik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stawonogi pasożytnicze jelenia (Cervus elaphus L.) z Polski Północnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Sławomir Kadulski

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz, prof. dr hab. Krzysztof Siuda

Dyplom nr 3715.


Gdańsk, 02 grudnia 2013 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie80.84 KB