fbpx Grzegorz Adam Kłoss | Wydział Biologii

Grzegorz Adam Kłoss | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Grzegorz Adam Kłoss

Tytuł: 
Reaktywność elementów komórkowych szpiku kostnego u szczura w warunkach wielokrotnych iniekcji amfetaminy
Promotor: 
dr hab. Andrzej Borman, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

08 grudnia 2006