Wojciech Kosmalski | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Wojciech Kosmalski

Tytuł: 
Ekologiczne i behawioralne uwarunkowania sukcesu lęgowego kormorana i czapli siwej w kolonii w Kątach Rybackich
Promotor: 
prof. dr hab. Lech Stempniewicz
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

26 października 2007