Krzysztof Stępniewski | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Krzysztof Stępniewski

Tytuł: 
Długookresowe zmiany biometryczne u ptaków migrujących przez polskie wybrzeże Bałtyku
Promotor: 
prof. dr hab. Przemysław Busse
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

17 października 2008