Małgorzata Piotrowicz | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Małgorzata Piotrowicz

Tytuł: 
Analiza kladystyczna cech morfologicznych głowy kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae)
Promotor: 
prof. dr hab. Ryszard Szadziewski
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

17 października 2008