Aneta Zapart | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Aneta Zapart

Tytuł: 
Preferencje siedliskowe i wzorce aktywności łowieckiej nocka łydkowłosego Myotis dasycneme- nietoperza zagrożonego w skali Europy
Promotor: 
prof. dr hab. Lech Stempniewicz
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

02 października 2009