Magdalena Jakubowska | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Magdalena Jakubowska

Tytuł: 
Metagenomika wiriobentosu morskiego strefy umiarkowanej i polarnej
Promotor: 
dr hab. Borys Wróbel, prof. IO PAN
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

30 stycznia 2009