Paulina Burnicka | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Paulina Burnicka

Tytuł: 
Rozwój endospermy helobialnej u wybranych gatunków Alismatales (Angiospermae)
Promotor: 
prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

02 października 2009