Aleksandra Szurlej-Kielańska | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Stosowanej

Aleksandra Szurlej-Kielańska

Tytuł: 
Biologia lęgowa terekii Xenus cinereus na nadrzecznych łąkach środkowej Prypeci
Promotor: 
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

22 stycznia 2010