Radosław Kozik | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Radosław Kozik

Tytuł: 
Wybiórczość siedliskowa i ekologia żerowania sieweczki obrożnej (Charadrius hiaticula) i sieweczki rzecznej (Charadrius dubius) w dolinie Wisły podczas jesiennej migracji
Tytuł w języku obcym: 
Habitat selection and feeding ecology of the Ringed Plover (Charadrius hiaticula) and Little Ringed Plover (Charadrius dubius) in Vistula River Valley during autumn migration
Promotor: 
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Ekologia

Data otwarcia przewodu

17 kwietnia 2015