Joanna Kostelecka | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Joanna Kostelecka

Tytuł: 
Struktury wydzielnicze u wybranych przedstawicieli Oncidiinae Benth. (Orchidaceae)
Promotor: 
prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

05 listopada 2010