Katarzyna Najda | Wydział Biologii

magister Oceanografii w zakresie Biologii Morza

Katarzyna Najda

Tytuł: 
Morfologiczna i molekularna analiza Ascaridoidea z Północnej Holarktyki
Tytuł w języku obcym: 
Morphological and molecular analysis of Ascaridoidea from the North Holarctic
Promotor: 
prof. dr hab. Jerzy Rokicki
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

06 lutego 2015