Katarzyna Licznerska | Wydział Biologii

magister inżynier Biotechnologii w zakresie Technologii, Biotechnologii i Analizy Żywności

Katarzyna Licznerska

Tytuł: 
Rola rejonu exo-xis w regulacji rozwoju fagów lambdoidalnych: badania z wykorzystaniem mutantów delecyjnych
Tytuł w języku obcym: 
The role of the exo-xis region in regulation development of lambdoid phages: studies using deletion mutants
Promotor: 
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Promotor pomocniczy: 
dr Bożena Nejman-Faleńczyk
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Mikrobiologia

Data otwarcia przewodu

06 lutego 2015