Olimpia Goździewicz | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Olimpia Goździewicz

Tytuł: 
Czynność elektryczna kory mózgowej człowieka w wybranych stanach aktywności ośrodkowego układu nerwowego
Promotor: 
dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

30 września 2011