Tomasz Gąsior | Wydział Biologii

magister Biotechnologii w zakresie Biotechnologii Molekularnej

Tomasz Gąsior

Tytuł: 
Analiza genetycznych podstaw odpowiedzi ścisłej bakterii środowiska morskiego
Promotor: 
prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Mikrobiologia

Data otwarcia przewodu

23 listopada 2012