Justyna Szulc | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Justyna Szulc

Tytuł: 
Wpływ dystansu migracji na morfologię skrzydła u przedstawicieli rodzin Acrocephalidae i Locustellidae
Tytuł w języku obcym: 
The influence of migration distance on wing morphology in families Acrocephalidae and Locustellidae
Promotor: 
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Jarosław K. Nowakowski
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

20 listopada 2015