Joanna Rychlińska | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Joanna Rychlińska

Tytuł: 
Genetyka populacji endemicznych gatunków ośliczek z rodzaju Proasellus (Crustacea, Isopoda) z Jeziora Ochrydzkiego: analiza zmienności mikrosatelitarnego DNA
Promotor: 
dr hab. Jerzy Sell, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

23 listopada 2012