Katarzyna Paluchowska | Wydział Biologii

magister Ochrony Środowiska w zakresie Biologiczno-Ekologicznym

Katarzyna Paluchowska

Tytuł: 
Rewizja taksonomiczna podrodzaju nominalnego Maxillaria Ruiz & Pavon (Vandoideae, Orchidaceae)
Promotor: 
dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

23 listopada 2012