Sandra Olszewska | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Sandra Olszewska

Tytuł: 
Rewizja taksonomiczna porostów z rodzaju Sticta w Boliwii w oparciu o dane molekularne i morfologiczne
Promotor: 
prof. dr hab. Martin Kukwa
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

23 listopada 2012