Agnieszka Górska | Wydział Biologii

magister Oceanografii w zakresie Biologii Morza

Agnieszka Górska

Tytuł: 
Struktura genetyczna populacji okonia (Perca fluviatilis L) z Zatoki Puckiej i przyległych akwenów
Promotor: 
dr hab. Jerzy Sell, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

23 listopada 2012