Michalina Filipiak | Wydział Biologii

magister Biotechnologii

Michalina Filipiak

Tytuł: 
Wpływ nadtlenku wodoru na ekspresję genów szczepów Escherichia coli lizogennych bakteriofagami kodującymi geny toksyn Shiga
Promotor: 
dr hab. Marcin Łoś, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

23 listopada 2012