Michał Polakowski | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Michał Polakowski

Tytuł: 
Wpływ czynników środowiska na wybrane elementy struktury ekologicznej i dynamikę liczebności populacji gęsi z rodzajów Anser i Branta w trakcie wędrówki wiosennej przez Kotlinę Biebrzańską
Tytuł w języku obcym: 
Influence of environmental factors on selected elements of the ecological structure and population dynamics of geese of the genera Anser and Branta during spring migration through the Biebrza Basin
Promotor: 
dr hab. Grażyna Łaska
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Andrzej Wuczyński
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Ekologia

Data otwarcia przewodu

19 kwietnia 2013