Anna Wosinski | Wydział Biologii

magister Biotechnologii

Anna Wosinski

Tytuł: 
Wpływ zmian poziomu metabolitów na replikację DNA w komórkach Escherichia coli
Tytuł w języku obcym: 
Effect of changes in levels of metabolites on DNA replication in Escherichia coli
Promotor: 
prof. dr hab.Grzegorz Węgrzyn
Kopromotor: 
prof. dr hab. Igor Konieczny
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

05 lipca 2013