Joanna Tymecka-Mulik | Wydział Biologii

magister Biotechnologii w zakresie Biotechnologii Molekularnej

Joanna Tymecka-Mulik

Tytuł: 
Chromosom bakteryjny jako topologiczna maszyna sprzęgająca proces replikacji DNA ze stanem metabolicznym komórki bakterii
Promotor: 
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

27 września 2013