Marta Trzeciak | Wydział Biologii

Lekarz Weterynarii

Marta Trzeciak

Tytuł: 
Zmienność parametrów hematologicznych u łabędzi niemych (Cygnus olor) przebywających na plażach Trójmiasta
Promotor: 
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Kopromotor: 
prof. dr hab. Andrzej Koncicki
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

27 września 2013