Michał Skrzypczak | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Michał Skrzypczak

Tytuł: 
Zróżnicowanie parazytofauny ryb z rodziny dobijakowatych (Ammodytidae) w wodach południowego Bałtyku
Promotor: 
dr hab. Leszek Rolbiecki
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

27 września 2013