Paweł Mozolewski | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Paweł Mozolewski

Tytuł: 
Molekularny mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w aspekcie ich potencjalnego zastosowania w leczeniu lizosomalnych chorób spichrzeniowych
Tytuł w języku obcym: 
Molecular mechanism of action of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in terms of their potential use in the treatment of lysosomal storage diseases
Promotor: 
dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, prof. IBB PAN
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

03 lipca 2015