Izabela Kulaszewicz | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Izabela Kulaszewicz

Tytuł: 
Wpływ cech biometrycznych i immunofizjologicznych na parametry rozrodu i jakość potomstwa u monogamicznego ptaka morskiego, alczyka (Alle alle)
Tytuł w języku obcym: 
Influence of biometrical and immunophysiological traits of parents on breeding parameters and offspring quality in a monogamous seabird, Little Auk (Alle alle)
Promotor: 
dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

27 września 2013