Katarzyna Kozłowska | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Katarzyna Kozłowska

Tytuł: 
Strategie regulacji formowania makromolekularnych kompleksów inicjujących proces replikacji DNA fagów niosących geny toksyn Shiga
Promotor: 
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

27 września 2013