Paulina Kozina | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Paulina Kozina

Tytuł: 
Wszy z rodzaju Hoplopleura (Phthiraptera, Hoplopleuridae) - struktura taksonomiczna i topiczna oraz problemy specyficzności żywicielskiej
Tytuł w języku obcym: 
Sucking lice of the genus Hoplopleura (Phthiraptera, Hoplopleuridae) - taxonomic, topical structure and the host specyficity problems
Promotor: 
dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

27 września 2013