Wioletta Nowicka | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Wioletta Nowicka

Tytuł: 
Ocena potencjału terapeutycznego flawonoidow oraz ich łącznego stosowania z rekombinowaną postacią alfa-L-iduronidazy w mysim modelu mukopolisacharydozy typu I
Tytuł w języku obcym: 
Evaluation of the therapeutic potential of flavonoids and their combined use with a recombinant form of alpha-L-iduronidase in murine model of musopolisaccharidosis type I
Promotor: 
dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
dr Marcelina Malinowska
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

17 listopada 2017

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract166.9 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie138.97 KB