Wioletta Kobiela | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Wioletta Kobiela

Tytuł: 
Efekty działania flawonoidów w modelu zwierzęcym mukopolisacharydozy typu I
Promotor: 
dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

27 września 2013