Małgorzata Knitter | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Małgorzata Knitter

Tytuł: 
Konsekwencje gnieżdżenia się mew srebrzystych Larus argentatus poza kolonią w środowisku miejskim
Promotor: 
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

27 września 2013