Paulina Jędrak | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Paulina Jędrak

Tytuł: 
Zmiany w mitochondriach ludzkich komórek niosących mutację w genie IT15
Tytuł w języku obcym: 
Changes in human cells mitochondria carrying the mutation in the IT15 gene
Promotor: 
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Drugi promotor: 
dr hab. Mariusz Więckowski
Promotor pomocniczy: 
dr Sylwia Barańska
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

12 czerwca 2015