Emilia Rekowska | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Emilia Rekowska

Tytuł: 
Wpływ warunków siedliskowych i konkurencji na fenotypową plastyczność ramienic (Characeae)
Tytuł w języku obcym: 
The influence of environmental conditions and competition on the phenotypic plasticity of Characeae
Promotor: 
prof. dr hab. Józef Szmeja
Promotor pomocniczy: 
dr Krzysztof Banaś
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Ekologia

Data otwarcia przewodu

14 listopada 2014