Katarzyna Ławer | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Medycznej

Katarzyna Ławer

Tytuł: 
Rozwój, cytochemia i ultrastruktura chalazalnego haustorium endospermowego u wybranych przedstawicieli z rodzaju Sedum (Crassulaceae)
Tytuł w języku obcym: 
Development, cytochemistry and ultrastructure of the chalazal endosperm haustorium in selected species of the genus Sedum (Crassulaceae)
Promotor: 
dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

14 listopada 2014