Kacper Ptaszek | Wydział Biologii

magister Biologii

Kacper Ptaszek

Tytuł: 
Mechanizm ośrodkowych i obwodowych dysfunkcji układu serotonergicznego w przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu
Tytuł w języku obcym: 
The mechanism of dysfunction in the central and peripheral serotonergic system in the development of autism spectrum disorders
Promotor: 
dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

14 listopada 2014