Aleksandra Dydecka | Wydział Biologii

magister Biologii

Aleksandra Dydecka

Tytuł: 
Rola genów i otwartych ramek odczytu zlokalizowanych w rejonie exo-xis fagów lambdoidalnych w rozwoju tych fagów
Tytuł w języku obcym: 
The role of genes and open reading frames from the exo-xis region of lambdoid phages in the develpment of these phages
Promotor: 
dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN
Promotor pomocniczy: 
dr Bożena Nejman-Faleńczyk
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Mikrobiologia

Data otwarcia przewodu

14 listopada 2014