Łukasz Labudda | Wydział Biologii

magister Biologii

Łukasz Labudda

Tytuł: 
Izolacja bakteriofagów ze środowiska oraz ich charakterystyka i selekcja w kierunku zastosowania w fagoterapii zwierząt domowych i hodowlanych
Tytuł w języku obcym: 
Isolation of bacteriophages from the environment and their characterization and selection for the use in domestic and livestock animals phagetherapy
Promotor: 
dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN
Promotor pomocniczy: 
dr Piotr Golec
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Mikrobiologia

Data otwarcia przewodu

14 listopada 2014