Alicja Robionek | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Alicja Robionek

Tytuł: 
Historie życiowe borealnych roślin wodnych Potamogeton alpinus Balb. i Ranunculus reptans L. przy południowej granicy geograficznego zasięgu
Tytuł w języku obcym: 
Life histories of boreal aquatic plants Potamogeton alpinus Balb. and Ranunculus reptans L. near the southern border of the geographical range
Promotor: 
prof. dr hab. Józef Szmeja
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Ekologia

Data otwarcia przewodu

13 marca 2015