Klaudia Milewska | Wydział Biologii

magister Biologii

Klaudia Milewska

Tytuł: 
Wpływ odpowiedzi ścisłej na zdolności przystosowawcze bakterii do zmiennych warunków środowiska
Tytuł w języku obcym: 
The influence of stringent response on bacterial adaptability to different environmental conditions
Promotor: 
prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Promotor pomocniczy: 
dr Robert Łyżeń
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Mikrobiologia

Data otwarcia przewodu

03 lipca 2015