Natalia Olędrzyńska | Wydział Biologii

magister Biologii

Natalia Olędrzyńska

Tytuł: 
Rewizja taksonomiczna kompleksu Brachycorythis (Orchidaceae)
Tytuł w języku obcym: 
Taxonomic revision of the Brachycorythis-complex (Orchidaceae)
Promotor: 
dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

03 lipca 2015