Aneta Szczepańska | Wydział Biologii

magister Biologii

Aneta Szczepańska

Tytuł: 
Korelacje pomiędzy ekspresją genów kodujących enzymy cyklu Krebsa a kontrolą replikacji DNA w komórkach ludzkich
Tytuł w języku obcym: 
Correlations between the expression of genes encoding enzymes in the Krebs cycle and control of DNA replication in human cells
Promotor: 
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Promotor pomocniczy: 
dr Robert Łyżeń
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

25 września 2015